Kalendár podujatí

Continental Novodubnický maratón

20. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov chrbtami a údoliami Strážovských vrchov v okolí Novej Dubnice (oblasť Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Omšenie, Baske, Dolná a Horná Poruba, Ilava. Novodubnický maratón je najstarší MTB maratón na Slovensku a zároveň historicky najťažší MTB maratón na Slovensku (trať KING v roku 2000 dĺžku 167km a prevýšenie 5233m).

Súčasťou maratónu sú aj Otvoretné majstrovstvá Slovenskej republiky terénnych jednokoliek a bežecké preteky.
Kedy a kde
30. august 2014, Nová Dubnica, Slovensko

Kategórie
HARD
MUŽI: 18-36 rokov, VETERÁNI I: 37-50 rokov, VETERÁNI II: 50 a viac rokov, ŽENY: 18 a viac rokov

KLASIK
JUNIORI: 17 a menej rokov, MUŽI: 18-36 rokov, VETERÁNI I: 37-50 rokov, VETERÁNI II: 50 a viac rokov, ŽENY: akýkoľvek vek

BASIC
MUŽI: akýkoľvek vek, ŽENY: akýkoľvek vek

BABY
pre účastníkov na bicykloch sa na tejto trati nevyhlasujú výsledky, MUNI: zmiešaná kategória mužov a žien bez rozdielu veku

Toto nie sú kompletné propozície. Údaje postupne dopĺňame.

Trate

HARD
Hlavná, skutočne maratónska trať! Určená bajkerom s výbornou fyzičkou, ktorí sú zrastení so svojim dvojkolesovým tátošom. Trať je založená na osvedčenom základe trate KLASIK s prídavkom úvodnej Dubnickej slučky, neskutočných a technicky náročných Teplických pacošských serpentín a Ilavskou dorážaciou slučkou ktorá Vás poriadne preverí.

KLASIK
Na tejto trati s prívlastkom "The best of Dubničák" si zvyknú porovnávať sily všetci bajkeri, ktorí pravidelne trávia víkendy v sedle svojich bicyklov. Nechýba náročné a nekonečne dlhé stúpanie na vrchol Baske a hrebeň idúci do sedla Homôlka s neskutočným množstvom výhľadov po energiu "žrúcich" vrcholových lúkach.

BASIC
Táto trať je určená pre príležitostných bajkerov, ktorí sa ľahko nezľaknú terénu. Zvládnuť by ju mali aj tí, ktorí to chcú len vyskúšať a majú "športový základ". Čaká Vás množstvo výhľadov na Vápeč, jeden z piatich najkrajších vrchov Slovenska.

BABY
Trať určená najmladším účastníkom, začínajúcim cyklistom, rodinám s deťmi. Avšak pozor, stále sa jedná o maratón horských bicyklov so všetkým čo k tomu patrí (výšlapy, lesné chodníčky, lúka, technické úseky, blato..) a tak nie je ideálna pre cyklistov s detskými vozíkmi a sedačkami. Na tejto trati pre cyklistov nerozlišujeme kategórie a nevyhlasujeme víťazov. Na tejto trati sa bude konať aj bežecký pretek a Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky terénnych jednokoliek.

Štartovné
Uhradené do 1.8.2014: HARD, KLASIK, BASIC: 10€ / 260Kč BABY: 5€ / 130Kč

Uhradené od 2.8. do 27.8.2014: HARD, KLASIK, BABY: 15€ / 390Kč BABY: 8€ / 200Kč

Uhradené osobne na prezentácií dňa 29.8.2014: HARD, KLASIK, BASIC: 20€ / 520Kč BABY: 10€ / 260Kč

Uhradené osobne na prezentácií v deň konania maratónu 30.8.2014: HARD, KLASIK, BASIC: 25€ / 660Kč BABY: 13€ / 330Kč

Doklad o zaplatení si zoberte so sebou pre prípad reklamácie.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím platia polovičné štartovné na všetkých tratiach. Pre uznanie zľavy je potrebné sa na prezentácií preukázať platným preukazom ZŤP a do poznámky v prihlasovacom formulári uveďte "ZŤP".

Všetci účastníci ktorý v roku 2000 absolvovali na našom maratóne trať KING v časovom limite majú u nás štartovné zdarma.

V štartovnom je zahrnuté aj zapožičanie čipu, občerstvenie na trati i v ciely, prezentačný balíček, možnosť osprchovať sa a umyť si bicykel a tombolový lístok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku, nebudú vrátené.

Dôležité termíny
1.8.2014 - posledný termín na uhradenie štartovného poštovou poukážkou a zároveň posledná možnosť uhradiť najnižšie štartovné
27.8.2014 - posledný termín na uhradenie štartovného bankovým prevodom
29.8.2014 - prezentácia
30.8.2014 - termín preteku

Ďalšie dôležité termíny budeme postupne pridávať.

Prihlasovanie

Prihlasovanie ešte nie je spustené. Propozície ešte nie sú kompletné, údaje priebežne dopĺňame.

Fotoservis FaxCOPY
Na trati bude každý pretekár fotografovaný FOTOservisom HVIEZDA. Fotografie získaš na tejto adrese.Na webovej stránke FOTOservis HVIEZDA funguje jednoduché vyhľadávanie fotiek podľa štartových čísel. Fotografie budú dostupné do 48hodín od ukončenia podujatia. Cena jednej fotografie 3,90€. Zvýhodnený predpredaj fotografií funguje pri registrácii na pretek cez SAO-TATRY. Objednať si môžeš aj výtlačky fotografií, kalendáre, tričká, hrnčeky, magnety zo svojou fotkou... Ďalšie informácie na stránke FOTOservis HVIEZDA.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia.

Zdravotná starostlivosť
Na trati a v ciely budú k dispozicií lekári a záchranári z Rescue Teamu a horskej služby. Záchranárske vozidlá budú situované hlavne pod zjazdami (Baračka, pod Kamennými vrátami, v Dolnej Porube vzjazde z Homolky, zjazd nad Kolačínom, na Homolke, v Hornej Porube). V prípade potreby sa ich nebojte osloviť a vyslať na miesto problému. V prípade úrazu alebo extrémneho vyčerpania, kontaktujete telefonicky riaditeľa preteku, ktorý zaistí vyslanie pomoci. Prípadne kontaktuje usporiadateľov na trati. V prípade vážneho či hromadného úrazu je potrebné poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára. Doporučujeme mať u seba mobilný telefón a kartičku poistenca. Dôležité telefónne kontakty budú uvedené na zadnej strane štartového čísla.

Maratónska rodina
Opäť vyhlasujeme súťaž o maratónsku rodinu. Prehovorte konečne váhajúce polovičky, starých rodičov a deti, pretože zúčastniť sa Vám určite vyplatí! Do súťaže o maratónsku rodinu sa môže prihlásiť len najbližšia rodina. To znamená: otec, mama, dedko, babka, syn a dcéra. Vzdialenejší príbuzenský vzťah ako je ujo, teta, bratranec, sestrenica a pod., nie je možné prihlásiť do maratónskej rodiny. Minimálny počet členov tímu maratónskej rodiny je tri. Každý člen maratónskej rodiny sa môže prihlásiť na inú trať a je jedno či pôjde o pretek na bicykloch, jednokolkách alebo beh. To znamená napríklad, že otec môže ísť bežať, syn bude pretekať na bajku na trati KLASIK a matka s dcérou si rekreačne prevezú na trati BABY. Vyhráva rodina s najväčším počtom zúčastnených pretekárov. V prípade rovnakého počtu pretekárov u viacerých rodín, vyhráva rodina s mladším vekovým priemerom. Každá prihlásená maratónska rodina má zadarmo jedno štartovné (s najnižšou hodnotou). Ako rodina sa zaprezentujete vyplnením názvu rodinného tímu na prihláške. Na prezentáciu si doneste so sebou doklad pomocou ktorého jasne preukážete, že sa jedná o najbližší príbuzenský vzťah.

Tričko
bude :-)

TEKMAR Kráľovná Baske
TEKMAR Kráľovná Baske je horská prémia pre ženy na tratiach HARD a KLASIK. Víťazkou sa stane pretekárka, ktorá sa ako prvá vyštverá na najvyšší bod trate, vrchol Baske a prihlási sa u obsluhy občerstvovacej stanice. Podmienkou je absolvovanie celého maratónu. V ciely bude víťazka odmenená darčekovým košom plným zdravých dobrôt od spoločnosti TEKMAR.

Ostatné
Účastník pretekov musí dbať, aby jeho vybavenie (bicykel s jeho príslušenstvom a pripojenými prvkami, prilba, športový úbor, atd.) nebolo z hľadiska jeho kvality, použitého materiálu a technického pojatia zdrojom žiadneho nebezpečia ako pre neho samotného ako aj pre ostatných pretekárov.

Pretekár je povinný mať prilbu na hlave počas celého preteku. Porušenie tohoto nariadenia je dôvodom pre diskvalifikáciu.

Trate budú tradične označené predovšetkým igelitovými fáborkami (mlíko), potom značkami nasprejovanými na stromoch, kameňoch a asfalte a vápnom.

Väčšia časť tratí vedie po spevnených lesných cestách a horských chodníkoch. Asfaltu, ale aj opačného extrému je minimum.

Oficiálny protest proti výsledkom môžete podať v ciely písomnou formou oficiálnemu rozhodcovi akcie. A to najneskôr do 15 minút po vyhlasení výsledkov s vkladom 20€. Tento v prípade zamietnutia protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nim spôsobené.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť ostatným účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania, prípadne aby ostatných obiehali bez ohrozenia seba aj predbiehaných.

Pretek sa koná za plnej cestnej premávky a účastník preto musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad. V opačnom prípade, bude pretekár diskvalifikovaný.

Ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.

Účastník, ktorý neprejde riadne celú trať a pretek nedokončí nesmie prejsť cieľovým oblúkom.

Trasa maratónu bude značená len pre tento pretek. Mimo preteku sa nebude používať, aby nedochádzalo k nadmernej erózii a plašeniu zvierat.

Odporúčame mať pri sebe mobilný telefón, kartičku poistenca a základné náradie na opravu bicykla/defektu (nakoľko nebudeme mať na trati servis bicyklov).

Registrácia v cieli čipovou technológiou (bez vyberania zálohy), čipy treba odovzdať v ciely, prípadne na počas preteku na občerstvovacej stanici, alebo traťovému komisárovi. V prípade straty čipu je potrebné usporiadateľovi najneskôr do troch dní po preteku uhradiť sumu 10 Eur.

Zabezpečené umývanie bicyklov a pretekárov. :-)

Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade extrémne nepriaznivého počasia alebo ohrozenia zdravia a života účastníkov, bez nároku na vrátenie štartovného.

V prípade nepriaznivého počasia sa trate nebudú skracovať. Je možné sa pred pretekom na prezentácií prehlásiť na ľahšiu trať.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.

Odporúčame v prihláške vyplniť telefónne číslo na mobil, po prejazde cieľom dostaneme sms správu o vašom umiestnení a čase.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovyní so stratou všetkých práv.

Každý pretekár môže byť na trati fotografovaný a svojou účasťou k tomu dáva súhlas. V rámci servisu Hviezda FaxCopy môže byť kontaktovaný spoločnosťou FaxCopy.

Tombola sa bude losovať na základe štartových čísiel, treba ich mať preto u seba.

Žiadne ceny nebudeme dodatočne zasielať poštou.

Odoslaním prihlášky prehlasujete, že ste sa oboznámili s kompletnými propozíciami závodu a bezvýhradne s nimi súhlasíte.

Viac informácii: http://www.maraton.sk
keyboard_arrow_up